Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Brandhärjat område blir unikt naturreservat

Publicerad

Regeringen ger klartecken till naturreservatet Hälleskogsbrännan i Fagersta, Sala och Surahammars kommuner. Naturreservatet ligger inom det område i Västmanland som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014 och blir med sina 6400 hektar ett av Syd- och Mellansveriges största skyddade områden.

Innan katastrofen bestod området av ett för trakten ganska normalt skogslandskap, präglat av skogsproduktion. Men branden har förändrat områdets vegetation i grunden. Den vilda skog som nu växer fram kommer skilja sig från hur skogslandskapet tidigare sett ut vilket också medför att nya djur och växter kommer att hitta livsmiljöer i skogen. Den förändrande vegetationen gör att området blir en viktig pusselbit i bevarandet av de svenska skogarnas mångfald av arter och miljöer.

- Branden i Västmanland 2014 var en ofattbar tragedi. Som reservat kommer allmänheten kunna följa naturens återhämtning med helt nya förutsättningar. Vi får möjlighet att följa det unika landskap som uppstår efter en omfattande brand och kan få viktiga verktyg för framtida naturskydd, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Syftet med naturreservatet är att skydda och återställa de värdefulla naturmiljöer som finns i området, men också att bevara och studera de naturvärden som uppstår i eldhärjade skogsområden. Det synnerligen särpräglade området anses också kunna utgöra ett intressant besöks- och utflyktsmål för såväl närboende som långväga besökare.

Kontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00