Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Dags för andra mötet i arbetet med flygstrategin

Publicerad

I morgon, torsdag 25 januari, träffar infrastrukturminister Anna Johansson representanter från flygbranschen och berörda myndigheter för ett andra möte i arbetet med att ta fram en nationell flygstrategi.

Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I oktober 2015 hölls startmötet, därefter har värdefulla inspel från flygbranschen och berörda myndigheter analyserats och sammanfattats. Syftet med morgondagens möte är att komma vidare och utveckla och konkretisera idéer och förslag.

Diskussioner kommer att föras kring följande teman:

  • Tillgänglighet och Arlanda
  • Miljö, energi och klimat
  • Sociala villkorFoU, innovationer och främjandearbete
  • Konkurrenskraft och sysselsättning
  • Flygsäkerhet och regelverk

Avsikten är att flygstrategin ska presenteras senast tidig höst 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Flygstrategin

Regeringskansliet arbetar med att ta fram en svensk flygstrategi; en vision för flygets roll i transportsystemet både på kort och på lång sikt. Utgångspunkten för arbetet är de transportpolitiska målen och regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.