Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Dags för möte två i arbetet med en nationell cykelstrategi

Publicerad

I morgon, tisdag den 9 februari, träffar infrastrukturminister Anna Johansson representanter från kommuner, myndigheter och intresseorganisationer för ett andra möte i arbetet med att ta fram en nationell cykelstrategi.

Regeringen vill att cyklingen ökar, samtidigt måste säkerheten förbättras. Att förena dessa mål är en viktig utgångspunkt i strategin. Den 2 december 2015 hölls startmötet för cykelstrategin. Därefter har arbete pågått i tre externa arbetsgrupper med namnen Trafikantgrupper, Cykelns roll för en hållbar samhällsutveckling och Infrastruktur. Imorgon presenterar arbetsgrupperna sina slutsatser och rekommendationer.

Utöver presentationerna kommer diskussioner att föras kring följande teman:

  • Turism och rekreationscykling
  • Barns och ungas cyklande
  • Säkerhet
  • Dagens cykelvägnät: brister och behov
  • Statistik och mätningar inkl. mål
  • Cykeltrafikens roll för en hållbar samhällsutveckling

Den nationella cykelstrategin planeras att presenteras före sommaren 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00