Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Endometriosriktlinjer och fördjupad jämställdhetsanalys av vården

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen som bland annat innebär att myndigheten ska utarbeta en nationell riktlinje för endometrios. Endometrios är en av de vanligaste kvinnosjukdomarna, och cirka 200 000 svenska kvinnor har sjukdomen. Uppdraget är en del av de satsningar på kvinnors hälsa som presenterats i de budgetöverenskommelser regeringen slutit med Vänsterpartiet.

– Idag får många kvinnor som lider av endometrios inte rätt vård tillräckligt snabbt. Genom att det tas fram nationella riktlinjer sätts normer för hur vården ska bedrivas, och samtidigt sprids kunskap om sjukdomen i vården. Detta är steg på vägen till en mer jämställd vård och för en jämlik hälsa säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Socialstyrelsen konstaterade i december 2015, efter ett regeringsuppdrag, att det fanns behov av nationella riktlinjer för endometrios. Dagens beslut innebär att myndigheteten får uppdrag och finansiering för att de ska tas fram. Utöver detta finns flera andra punkter i uppdraget, däribland:

  • Sammanställa och redovisa vilket behov av kunskap och kunskapsstöd som finns i förlossningsvården samt i den vård i övrigt som rör kvinnors hälsa och i en del med särskild inriktning på primärvården.

  • Genomföra en fördjupad analys av utfall av förlossningsvården för kvinnor i Sverige och hur olika utfall varierar beroende på socioekonomisk och etnisk tillhörighet hos kvinnan.

  • Genomföra en fördjupad analys av rapporten Öppna jämförelser av jämlik vård från (2015) avseende kvinnor och deras utbildningsnivå, geografiska tillhörighet i Sverige samt födelseort.

  • Genomföra en studie av graden av jämställdhet i behandling inom primär- och specialistvård.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.