Fler och växande arbetsintegrerande sociala företag

Måndagen den 29 februari har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg bjudit in arbetsintegrerande sociala företag samt representanter från Arbetsförmedlingen, SKL, Tillväxtverket och ESF-rådet för att diskutera de arbetsintegrerande sociala företagens fortsatta roll på svensk arbetsmarknad.

De arbetsintegrerande sociala företagen gör i dag en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för människor som har varit arbetslösa länge. Arbetsmarknadsdepartementet bjöd för ett år sedan in till dialog med företrädare för arbetsintegrerande sociala företag om möjligheten att ge dessa företag en utökad roll när det gäller att ge de som står längst ifrån arbetsmarknaden en väg tillbaka till jobb.

Ylva Johansson och Mikael Damberg bjuder nu in till ett nytt möte för ett samtal om regeringens politik och vad som krävs för att arbetsintegrerande sociala företag ska kunna utgöra en större del av arbetsmarknaden.

Kontakt

Darina Agha
Tf presskontakt hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00