Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Göran Hägglund och Göran Johnsson leder samtal med parterna om ett längre arbetsliv

Publicerad

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har utsett Göran Hägglund och Göran Johnsson till processledare för pensionsgruppens projekt om ett längre arbetsliv.

Göran Hägglund och Göran Johnsson ska som processledare leda samtal med arbetsmarknadens parter i syfte att komma framåt i frågan om ett längre arbetsliv. De förändringar som krävs för ett längre arbetsliv behöver vara brett förankrade och det där är därför av vikt att processen sker i dialog med parterna.

Samtalen kommer pågå under cirka sex månader för att sedan utvärderas i pensionsgruppen där beslut fattas om inriktning för det fortsatta arbetet.

- Göran och Göran har båda en bred kompetens som gör att de kommer kunna leda de här samtalen på ett konstruktivt sätt. Det ger samtalen den tyngd som krävs i den här processen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00