Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin tog emot delbetänkande om ökade möjligheter till studiehandledning på modersmål

Publicerad

Utbildningsminister Gustav Fridolin tog i dag emot ett delbetänkande av Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad.

Kommuner och fristående skolor föreslås få ökade möjligheter att hjälpa varandra med modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Studiehandledning ger elever som inte har svenska som modersmål möjlighet att läsa till exempel matematik utifrån sin kunskapsnivå och skolbakgrund.

- Elever som kommer från krig och flykt ska få en bra start i Sverige. Lärare och rektorer gör ett stort arbete för att elever ska kunna få med sig de kunskaper de behöver för att bygga sitt liv. Utredningen har tittat på viktiga förslag för att ge lärare och rektorer bättre möjligheter att lyckas i sitt uppdrag. Nu går vi vidare för att se hur intentionen kan förverkligas, säger Gustav Fridolin.

Utredningen är en del i genomförandet av höstens överenskommelse mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingkrisen.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00