Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Helena Dyrssen utsedd att leda regeringens rundabordssamtal med upphovsrättsaktörer

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i dag utsett Helena Dyrssen till att vara ordförande för en arbetsgrupp inom ramen för de rundabordssamtal som inletts med aktörer inom hela den upphovsrättsliga näringskedjan. Gruppen ska föreslå åtgärder som motverkar upphovsrättsintrång i kommersiell skala och stärker förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna.

- Till särskilt viktiga uppdrag behöver vi särskilt kompetenta personer. I Helena Dyrssen har vi hittat en person med bred erfarenhet från både politiken och näringslivet. Nu finns det väldigt goda förutsättningar för att vi ska kunna få förslag på konkreta åtgärder för att ge upphovsrättspersoner och andra rättighetshavare bättre möjligheter att få ersättning för sitt professionella arbete, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

- Det är nu angeläget om att vi kan enas om åtgärder som kan skydda rättighetsinnehavarna samtidigt som vi också förstärker möjligheterna för att deras verk ska kunna vara enkelt tillgängliga för många, säger Helena Dyrssen.

Uppdraget innebär att vara ordförande för en särskild arbetsgrupp inom ramen för de pågående rundabordssamtalen om åtgärder för att försvåra för dem som tjänar pengar på att illegalt sprida film, musik, dataspel eller böcker och främja lagliga alternativ.

Arbetsgruppen ska ta fram förslag på målsättning för arbetet, samt därefter arbeta fram konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla målsättningen. Förslagen ska läggas fram för rundabordskretsen för beslut.

Helena Dyrssen är i dag överdirektör på Skatteverket. Hon har tidigare varit statssekreterare i statsrådsberedningen, informationschef på bland annat Tv4 samt tillförordnad partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.