Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Herman Sundqvist ny generaldirektör för Skogsstyrelsen

Publicerad

Regeringen har idag utnämnt Herman Sundqvist till generaldirektör och chef för Skogsstyrelsen. Han kommer närmast från Sveaskog där han varit skogschef. Herman Sundqvist tillträder som generaldirektör den 25 februari 2016.

– Skogsstyrelsen har en mycket viktig uppgift i att förvalta våra skogar så att skogspolitikens jämställda mål för miljö och produktion uppnås och skogens gröna guld tillvaratas. Jag är glad att Herman Sundqvist har tackat ja till uppdraget som generaldirektör. Herman Sundqvist har en gedigen kunskap och erfarenhet som gör honom väl lämpad för uppgiften, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Herman Sundqvists bakgrund

Herman Sundqvist har haft olika chefsbefattningar vid Sveaskogs Förvaltnings AB sedan 2002. Han har tidigare arbetat med skogsskötsel och miljöfrågor inom Assi Domän och innehar en doktorsgrad från Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00