Ibrahim Baylan och Energikommissionen besöker Uppsala tillsammans med Förnybarhetsrådet

Onsdagen den 24 februari deltar Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan och ledamöter i Energikommissionen i ett dagsprogram i Uppsala, arrangerat av Förnybarhetsrådet.

Dagen är en del i Energikommissionens arbete med att föra dialog om framtidens energisystem med många olika sektorer i samhället.

Ur programmet:

  • Besök vid Friendly Buildings Passivhus
  • Besök vid Fortum Värme Brista Kraftvärmeverk
  • Besök vid Uppsalahems kv. Foreparken
  • Seminarium om vindkraft, Uppsala kommun

Förnybarhetsrådet är ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svebio, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen. De arbetar för att utveckla kunskaper, erfarenheter och visioner inom området förnybar energi.

För mer information, kontakta Therese Knapp, pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan.

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00