Kerstin Brunnberg får i uppdrag att stödja och främja systemet med fristadskonstnärer

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har beslutat att ge Kerstin Brunnberg i uppdrag att biträda Regeringskansliet i arbetet med att stödja och främja fristadssystemet.

– Kerstin Brunnberg har erfarenhet av att jobba praktiskt med både yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Hon har bred kunskap och ett starkt engagemang för att systemet med fristadskonstnärer ska bli starkare, bättre och nå fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Runt om i världen lever konstnärer farligt för att de utövar sin konst. Sverige och konsten som sådan berikas om vi har möjlighet att ge några av dessa konstnärer möjlighet att under en tid kunna arbeta utan att hotas av fängelse, förföljelse eller för den delen slippa censurera sig själva. Därför känns det oerhört meningsfullt att på olika sätt verka för att fler kommuner och regioner tar emot en fristadskonstnär, säger Kerstin Brunnberg.

Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Statens kulturråd, Sveriges kommuner och landsting och andra berörda aktörer.

I uppdraget ingår bl.a. att uppmärksamma betydelsen av det fria ordet och rätten till konstnärlig frihet och att lyfta fram och synliggöra nuvarande fristadskommuner och fristadskonstnärers verksamhet.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00