Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Kristina Persson besöker New York och FN-organet UNDP:s 50-årsjubileum där Sverige utsetts till det viktiga uppdraget som Champion

Publicerad

Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson, besöker New York den 23-25 februari som Sveriges representant på FN:s utvecklingsprograms (UNDP) 50-årsjubileum. Sverige har de senaste åren varit en av UNDP:s fem största kärnstödsgivare och därmed utsetts till UNDP Champion med uppdraget att locka fler kärnstödsgivare.

UNDP är FN-systemets största aktör på utvecklingsområdet med närvaro i över 170 länder. Uppdraget för organisationen innefattar demokratisk samhällsstyrning, fattigdomsbekämpning, miljö-, energi- och klimatfrågor samt krisförebyggande och återuppbyggnad. I veckan går startskottet för UNDP:s 50-årsjubileum med ett ministermöte om arbetet med Agenda 2030 där Kristina Persson ska medverka. Sverige är medlem i UNDP:s styrelse och har som en aktiv och generös givare till UNDP fått en särskilt prominent plats.

Sverige har utsetts till Champion av UNDP vilket innebär det viktiga uppdraget att öka kännedomen om UNDP:s arbete, resultat och kärnstödsfinansiering. Under de senaste åren har Sverige varit en av UNDP:s fem största kärnstödsgivare, tillsammans med Norge, UK, USA och Japan.

— Jag är glad och det känns hedrande att Sverige blivit utsedd till Champion för UNDP. Det är ett viktigt uppdrag för oss då Sverige under en längre tid förespråkat att UNDP måste blir bättre på att locka kärnstödsgivare, men utvecklingen går dessvärre i motsatt riktning. Mellan 2007 och 2015 har kärnstödet minskat med 30 procent och detta behöver vända, säger Kristina Persson, minister för strategi och framtidsfrågor.

Under besöket i New York kommer Kristina Persson även att hålla det svenska anförandet i ECOSOC:s operationella segment om Agenda 2030 samt delta i högnivåmöten.

Program

23 februari

15.15 – 16.45 Möte med Ambassadör Olof Skoog,
FN-representationen i New York.

17.00- 18.00 ECOSOC Operational Activities for Development Segment. Förbereda implementeringen av Agenda 2030.

24 februari

08.30 -09.30 Frukost med UNDP:s chef Helen Clark och UNDP Champions

10.00 – 20.30 UNDP 50-årsjubileums ministermöte

25 februari

Bilaterala möten

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00