Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Lövin kommenterar attack mot SAK i Afghanistan

Publicerad

Biståndsministern ser mycket allvarligt på de nya uppgifter som framkommit från FN vad gäller räden mot Svenska Afghanistankommitténs (SAK) klinik väster om Kabul vilken ägde rum natten mellan den 17 och 18 februari. Svenska ambassaden i Kabul har från den afghanska regeringen begärt mer information och krävt en förklaring till det inträffade.

– Den senaste utvecklingen med attacker mot sjukhus och kliniker i Syrien, Jemen och Afghanistan är djupt oroväckande. Sjukvårdsinrättningar, sjukvårdspersonal och civila ska skyddas enligt den internationella humanitära rätten. Det viktiga arbete som humanitära organisationer och personal utför måste respekteras och får inte utsättas för riktade attacker. Inblandade stater har en skyldighet att utreda misstänkta brott mot folkrätten. Det gäller också vid händelser som denna, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Afghanistan är ett av de största mottagarländerna av svenskt bistånd där stödet till Svenska Afghanistankommittén utgör en viktig del. Sverige ger ett tre-årigt kärnstöd till SAK. Under perioden 2015-2017 planeras ett stöd på ca 175 miljoner kronor per år.