Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Medieutredningen får förlängt till den 31 oktober

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förlänga Medieutredningens utredningstid med sex månader, till och med den 31 oktober. Förlängningen beslutas på utredningens egen begäran.

Utredningen om en mediepolitik för framtiden har bland annat i uppdrag att utreda utformningen av nya mediepolitiska verktyg när presstödet i dess nuvarande form upphör.

Europeiska kommissionen har nu godkänt en svensk begäran om förlängning av det nuvarande presstödssystemet, med vissa förbättringar, till och med 2019. Förlängningen av presstödet möjliggör att Medieutredningen kan ges längre utredningstid.

Medieutredningen kan nu få bättre förutsättningar att ta fram ett mer genomarbetat beredningsunderlag för nya mediepolitiska verktyg.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00