Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan håller tal på seminarium med fokus på framtidens hållbara stadsplanering

Publicerad

Den 4 februari håller Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) ett seminarium med rubriken ”Var ska alla bo i framtidens goda stad”. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan är inbjuden att berätta om regeringens arbete för en hållbar stadsplanering.

Fram till 2017 belyser IVA frågan om bostadsbristen i samhället genom projektet Framtidens goda stad. Projektet har som uppgift att finna gemensamma metoder och processer för samhällsplanering, öka kunskapen samt föra ut denna nya kunskap till de som ansvarar för samhällsplaneringen i städer och regioner.

Projektet Framtidens goda stad startar på torsdag den 4 februari med ett seminarium där bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kommer att berätta om regeringens aktuella bostadsarbete.

Tid: torsdag den 4 februari, kl. 15.40
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.