Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Mehmet Kaplan samlar landets nya bredbandskoordinatorer

Den 2 och 3 februari håller Bredbandsforum en uppstartsträff för de regionala bredbandskoordinatorerna. It-minister Mehmet Kaplan inleder på tisdag den 2 februari bredbandskoordinatorernas uppstartsmöte med att belysa hur betydelsefullt deras arbete är för att regionalt uppnå regeringens bredbandsmål.

Regeringen beslutade i maj 2015 att inrätta särskilda bredbandskoordinatorer i varje län med uppgift att arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet. Syftet är att öka samordningen och effektivisera det regionala arbetet med att bygga ut bredband. Satsningen har slagit väl ut med till exempel Länsstyrelsen i Västernorrlands satsning Dig.2020 som invigdes av it-minister Mehmet Kaplan den 26 januari.

I förra veckan, den 28 januari, tog regeringen ett beslut om att utöka satsningen på bredbandskoordinatorer genom ökat anslag och förlängd uppdragstid.

Uppstartsmötet är det första av flera möten som det nationella sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer kommer att bjuda in till med syfte att ge möjlighet till kunskapsutbyte och samverkan för regional bredbandsutbyggnad.

Media är varmt välkomna att delta i ett pressmöte efter den inledande invigningen:

10.30 - Fotografering
10.45 – Pressmöte med Mehmet Kaplan och Niklas Guss från Länsstyrelsen Västernorrland som kommer att berätta om sitt läns satsning Dig.2020.

Tid: tisdagen den 2 februari, kl 10.00 – 11.15
Plats: Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00