Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationella samordnaren föreslår att länsstyrelserna får samordningsansvar för utsatta EU-medborgare

Publicerad

Måndag den 1 februari överlämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare sin slutredovisning, ”Framtid sökes”, till Åsa Regnér, ansvarig minister för frågan, vid en pressträff. Martin Valfridsson, vars uppdrag nu upphör, föreslår att länsstyrelserna ska få i uppdrag att samordna arbetet där länsstyrelsen i Stockholm får ett övergripande ansvar.

- Genom samordnarens uppdrag har vi fått ännu större insikt om de utsatta EU-medborgarnas situation. Arbetet fortsätter i Sverige, Rumänien, Bulgarien och på EU-nivå, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Det har varit ett intensivt år, vi har haft många och täta kontakter med kommuner, myndigheter och civilsamhället. Nu har vi tydligare bild av frågan och förslag på hur arbetet kan gå vidare, säger den nationella samordnaren Martin Valfridsson.

Nationella samordnarens slutsatser

Martin Valfridsson gör bedömningen att den fortsatta hanteringen av frågan bör läggas in i den ordinarie samhällsstrukturen. Regionalt samarbete är även fortsättningsvis av stor vikt. Länsstyrelserna bör därför ges ett uppdrag att samordna arbetet med utsatta EU-medborgare. Varje länsstyrelse bör inom sin region: skapa och underhålla en övergripande lägesbild; verka för ett gott samarbete mellan berörda aktörer; samt ansvara för spridning av kunskap och goda exempel.

Martin Valfridsson föreslår också att länsstyrelsen i Stockholm bör ges ett mer övergripande uppdrag att samla de regionala lägesbilderna till en nationell.

I uppdraget till länsstyrelsen i Stockholm bör enligt samordnaren ingå att:

  • Kontinuerligt sprida information till de andra länsstyrelserna, för vidare spridning i respektive region/län.
  • Inrätta en rådgivningsfunktion, som stöd för kommuner i arbetet med utsatta EU-medborgare, framförallt när det gäller barn.
  • Främja och underlätta samverkan mellan olika aktörer, som exempelvis polis, kronofogde och landets kommuner.
  • Följa rättsläget angående: uppehållsrätten; handläggning och bedömning av barn till utsatta EU-medborgare; nödbistånd; samt regler och rutiner för bland annat avhysningar och sprida denna kunskap till bland annat övriga länsstyrelser.

I slutredovisningen, "Framtid sökes", framgår även det rättsliga läget för EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

Samarbetsavtal med Bulgarien undertecknas fredag

På fredag, den 5 februari, besöker Åsa Regnér huvudstaden Sofia för att underteckna ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien. Liksom avtalet med Rumänien kommer avtalet med Bulgarien inriktas på expertutbyte inom social trygghet och omsorg, jämställdhet och barns rättigheter.

 

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00