Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nytt snabbspår för lärare och förskollärare

Publicerad

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter tillsammans med berörda myndigheter ett snabbspår för lärare.

Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen. Detta är det fjärde snabbspåret som offentliggörs. Sedan tidigare finns snabbspår för kockar, slaktare och styckare samt för ett antal legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Ytterligare snabbspår är på gång.

Förslaget på snabbspåret för nyanlända lärare innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning. Delar av utbildningsmomenten kommer erbjudas på arabiska, för att snabba på vägen mot att kunna arbeta som lärare på svenska. Snabbspåret för nyanlända lärare innebär att personen tidigt kan komma ut på en skola och förskola via praktik och anställning. Snabbspåret genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen – samt Arbetsförmedlingen, andra berörda myndigheter och följande lärosäten; Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Brist på lärare

Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer är lärare och förskollärare bland de utbildningsgrupper där störst andel arbetsgivare rapporterar brist på nyutexaminerade och Arbetsförmedlingen bedömer att lärare har mycket goda eller goda möjligheter till arbete både under det närmaste året och på fem och tio års sikt. Mot bakgrund av rådande situation ser Arbetsförmedlingen ett stort behov av att införa ett snabbspår för nyanlända förskollärare och lärare, i syfte att ta tillvara utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsgivare som är i behov av personal.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.