Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Poliskommitté ska samarbeta mot illegala vapen

Inrikesminister Anders Ygeman har under ett par dagar besökt länder på Balkan för samtal om vapen och polissamarbete.

750 000 illegala vapen bedöms finnas bara i Bosnien-Hercegovina. Med den bosniska federationsstrukturen där polisen finns på olika nivåer med eget självbestämmande har det varit svårt för svensk polis att få ett väl fungerande samarbete i enskilda brottsmål.

– Sverige och Bosnien-Hercegovina tillsätter nu en kommitté som ska garantera ett smidigare operativt arbete så att den enskilde polisen ska kunna få nationellt stöd att utreda brottslighet i det andra landet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Ministrarna på nationell nivå kom även överens om att de nordiska polisrepresentanterna i regionen ska besöka samtliga regionala poliskontor i Bosnien-Hercegovina för att få ett bättre samarbete på den operativa polisiära nivån. Under besöket togs också initiativ till utbyte mellan poliser eftersom det från bosniskt håll efterfrågas en möjlighet att ta del av svenska metoder.

– Bosnisk polis har beslagtagit sprängladdningar som var avsedda för att användas i Sverige, de skyldiga sitter nu bakom lås och bom. Det visar på vikten av ett stärkt samarbete för att garantera vår säkerhet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Ytterligare en fråga på dagordningen var radikalisering och rekrytering till terroristorganisationer så som Isil/Daesh. De båda länderna har en liknande problematik när det gäller hur många som reser och ansluter sig. En problematik som lyftes är svenska medborgare med bakgrund i Bosnien-Hercegovina som ägnar sig åt aktiv rekrytering samt utbildning av unga personer som radikaliseras och reser till Syrien.

– Vi måste driva kampen mot terrorismen gemensamt. Såväl för vår egen skull som för att stötta Bosnien-Hercegovina på deras väg mot ett fredligt och stabilt samhälle, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Under besöket träffade inrikesministern:

I Sarajevo:

  • Säkerhetsministern, Dragan Mekti
  • Inrikesministern för federationen, Aljosa Campara
  • Chefen för EU:s representation, Lars-Gunnar Wigemark
  • Chefen för underrättelsetjänsten, Osman Mehmedagic
  • Chefen för säkerhetspolisen, Perica Stanic

I Banja Luka:

  • Regionala inrikesministern, Dragan Lukac

Under samma resa besökte inrikesministern även Serbien och påbörjade förhandlingarna om ett samarbetsavtal för polisen. Mer om den första delen av besöket i pressmeddelandet Sverige och Serbien förhandlar polisavtal.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00