Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Pressinbjudan: Gabriel Wikström tar emot Tobaksdirektivsutredningen

Tisdagen den 1 mars tar folkhälsominister Gabriel Wikström emot slutbetänkandet ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14) av särskilde utrederaren Göran Lundahl.

Tid: Tisdagen den 1 mars kl. 11.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00