Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Musikexportpriset 2015

Publicerad

Regeringens pris för utomordentliga insatser för svensk musikexport 2015 tilldelas artisten, låtskrivaren och textförfattaren Tove Lo. Regeringens hederspris 2015 för mångåriga insatser för svensk musikexport tilldelas kompositören Anders Hillborg. Hedersomnämnandet 2015 för insatser av särskild betydelse för svensk musiks internationalisering tilldelas dirigenten Esa-Pekka Salonen. Vinnarna mottar sina priser den 29 februari 2016 i UD:s Pressrum.

– Svensk musikexport utgör en väsentlig del av den moderna Sverigebilden i utlandet och är således inte bara en betydelsefull näringsgren utan är utifrån mitt perspektiv i högsta grad också en viktig beståndsdel i ett brett och framgångsrikt Sverigefrämjande, säger näringsminister Mikael Damberg.

Tove Lo tog hem det nittonde Musikexportpriset med motiveringen:

Sedan många år tillbaka står låtskrivare och producenter för framgången i svensk musikexport. Årets pristagare är inte bara eftertraktad som kompositör och textförfattare åt världsartister som en av landets största 2015, hon har också slagit igenom stort själv som internationell artist, inte minst genom sina unika, historiska topplisteframgångar i USA. Tove Lo - som hon kallar sig - tar det hitmakeri som vuxit fram i den svenska legendariska Cheironstudion vidare. Hon är själv en del av Cheirontraditionen genom sitt arbete med studions senaste samling stjärnor; unga låtskrivarkollektivet Wolf Cousins som redan står bakom flera stora internationella hits. Tove Lo tillhör den generation musiker som ser samskapande och delaktighet som självklarheter i studion. Hon är en stor förebild för både låtskrivare och artister och sätter Sverige på kartan med sin kreativitet och självklara scennärvaro, en värdig vinnare av regeringens musikexportpris 2015.

Övriga nominerade till priset var Ghost, Max Martin, Shellback, Nina Stemme.

Hederspriset tilldelas en aktör inom musikbranschen som gjort mångåriga insatser för svensk musikexport eller spridningen av svensk musik i utlandet och därigenom sin del i att sprida en positiv bild av Sverige.

Motiveringen lyder:

För musiken till Eva Dahlgrens album "Jag vill se min älskade komma från det vilda" utsågs Anders Hillborg 1995 till Årets kompositör på Grammisgalan, men redan tolv år tidigare hade han komponerat Mouyayoum – det unikt nyskapande körverk som idag är Hillborgs i särklass mest framförda stycke på världsscenen. Inför det planerade uruppförandet 1985 bedömdes verket först som "både omöjligt och osjungbart", men trettio år senare älskas och sjungs Mouyayoum med självklarhet regelbundet av körer runt om i världen. Stycket finns utgivet i ett tiotal olika inspelningar och utgör med såväl sina klanger och stämningar som sitt fascinerande genomslag ett utmärkt exempel på kompositörens förmåga att fängsla och föra med sig publiken på en resa in i framtiden. Anders Hillborg är inte bara en av Sveriges mest framstående kompositörer, utan tillhör även världens främsta och mest betydelsefulla namn inom konstmusiken. Hans breda palett täcker såväl in orkester-, kör- och kammarmusik som film- och populärmusik. Hans arbetsfält är globalt och musikmetropoler som Los Angeles, Berlin och Stockholm utgör idag endast tre av de nav kring vilka Anders Hillborgs musikaliska universum snurrar.

Hedersomnämnandet för insatser av särskild betydelse för svensk musiks internationalisering gick i år till Esa-Pekka Salonen. Priset ska gå till en aktör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till svensk musiks internationella framgång. Priset ska endast delas ut de år det finns särskilda skäl till det.

Motiveringen lyder:

Han har som ingen annan gjort den nyskrivna musiken till en angelägenhet för fler än de redan frälsta. Oförtröttligt står han upp för den nutida musiken. Att spela Beethoven, Bruckner och Brahms räcker inte för Esa-Pekka Salonen som förutom att skriva och uppföra sin egen musik också värnar tonsättarkollegornas, inte minst de nordiska och svenska. Från samarbetet med Eva Dahlgren på albumet Jag vill se min älskade komma från det vilda till uruppföranden i Los Angeles och Berlin av Eleven Gates, Cold Heat och Sirens har Esa-Pekka Salonen framfört musik av Anders Hillborg. Som dirigent på internationell toppnivå har Esa-Pekka Salonen agerat som en av de främsta möjliggörarna för att nyskriven musik, inte minst svensk, ska nå den stora publiken.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.