Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar nya strategier för de stora utvecklingsbankerna

Publicerad

Regeringen antar nya strategier för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen, Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) och FN:s Internationella jordbruksutvecklingsfond (IFAD). Med strategierna höjer regeringen ambitionerna vad gäller utvecklingsbankernas arbete med miljö- och klimatfrågor.

Viktiga utgångspunkter för strategierna är de nya globala målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030 liksom Parisavtalet och arbetet för att förbättra jämställdheten globalt.

- Vi ska driva på för att bankerna tar fram planer med tidsatta mål för hur de ska skala upp förnybara investeringar och på sikt fasa ut fossila. Utvecklingsbankerna spelar en viktig roll för att hjälpa utvecklingsländerna att hoppa över det fossila steget och istället gå rakt in i framtidens energimarknad. Behoven är skriande, 1,3 miljarder människor saknar el idag. Bankerna ska vara en motor för att förändra detta, säger biståndsminister Isabella Lövin.

- Vi ska också särskilt prioritera utvecklingsbankernas arbete på jämställhetsområdet, så att jämställdhet verkligen integreras i all verksamhet och så att resultaten på jämställdhetsområdet följs upp och utvärderas. Det finns stor tillväxtpotential, och därmed potential för fattigdomsbekämpning, i mer jämställda samhällen, fortsätter Isabella Lövin.

Strategierna betonar också att utvecklingsbankerna ökar sin ambition vad gäller arbete med hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling samt freds- och statsbyggande.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00