Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Regeringen föreslår lagändringar för läkemedel för särskilda behov

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ett antal förändringar i regleringen av olika sorters läkemedel för särskilda behov, främst licensläkemedel. Syftet är att modernisera regelverket och förenkla för patienterna. Förslagen till förändringar gäller bland annat att möjliggöra för patienter att hämta ut licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek.

Licensläkemedel är icke godkända läkemedel, som får säljas efter det att Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd i det enskilda fallet. Det är apotek som ansöker om licens. En licens kan gälla behovet av läkemedlet på en klinik, men oftast gäller licensen för en specifik patient. Det kan också vara en veterinär licens som avser ett djur.

Tidigare kunde en patient hämta ut ett licensläkemedel på vilket apotek som helst, eftersom alla tillhörde Apoteket AB. Efter omregleringen kan man bara hämta ut läkemedlet på apotek som tillhör samma kedja som det som ansökt om licensen. Annars krävs det en ny licensansökan. Regeringen föreslår därför i en lagrådsremiss en lagändring som gör det möjligt för patienter och djurägare att hämta ut ett licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek.

Andra förslag som behandlas i lagrådsremissen gäller exempelvis förutsättningarna för licensläkemedel att ingå i läkemedelsförmånerna.

Förslaget gällande uthämtande av licensläkemedel på olika apotek träder i kraft den 1:e januari 2017. Delar av förslagen träder i kraft vid andra tidpunkter.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00