Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen gör helhetsöversyn av föräldraförsäkringen

Publicerad

Jämställdhet, företagare och stjärnfamiljer står i fokus när regeringen gör en bred översyn av föräldraförsäkringen. Särskild utredare blir Lars Arrhenius, generalsekreterare på stiftelsen Friends. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.

Föräldraförsäkringen kom till år 1974 för att ge föräldrar, både kvinnor män, möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv. Trots detta är det ändå, 41 år senare, kvinnor som tar ut tre fjärdedelar av föräldrapenningen. Det ojämna uttaget får stora konsekvenser. Lönegapet mellan kvinnor och män är omkring 15 procent, kvinnor utför majoriteten av det obetalda hemarbetet, arbetar mer deltid, har sämre karriärutveckling, är mer sjukskrivna och har 30 procent lägre pensioner.

När det nu görs en översyn är det utifrån syftet att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Utredningen kommer att fokusera på fem områden:

  • Jämställd fördelning av föräldrapenning och ledighet
  • En modernisering för att möta nya behov på arbetsmarknaden. Du ska ha lika goda möjligheter att använda föräldraförsäkringen oavsett om du driver eget företag, studerar eller är anställd
  • Underlätta för olika familjekonstellationers möjligheter att använda föräldraförsäkringen
  • Lätt att använda
  • Barnets bästa

- Det känns tryggt att det är Lars Arrhenius, med sin breda erfarenhet av bland annat barnrätt, som kommer att leda det här arbetet. Jag är väldigt förväntansfull inför vad utredningen kommer att lämna ifrån sig. Nu ser vi till att hitta förslag för en modern och jämställd föräldraförsäkring som verkligen är för alla, oavsett livs- eller arbetssituation, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 oktober 2016 och slutredovisas senast den 1 oktober 2017.

Utredaren ska vid utförandet av sitt uppdrag:

– Analysera och föreslå de åtgärder som behövs för att uppnå en jämn fördelning mellan föräldrarna av föräldraledighet, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

– Analysera om åldersgränserna för rätten till föräldraledighet, med och utan föräldrapenning, är väl avvägda och om det finns behov av förändringar.

– Särskilt analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att reservera ytterligare månader för vilka en förälder inte kan avstå rätt till föräldrapenning till den andra föräldern.

– Analysera och föreslå hur möjligheterna till föräldraledighet med föräldrapenning ska kunna begränsas så att den förälder som kommer till Sverige med barn endast kan använda ett fåtal dagar med föräldrapenning efter barnets tvåårsdag. Begränsningen har till syfte att förkorta tiden före etablering på arbetsmarknaden. Denna del är ett resultat av den migrationsöverenskommelse regeringen ingått med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna,

– Identifiera problem och undersöka möjligheterna för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå förändringar.

– Kartlägga företagares och studerandes villkor och möjligheter att använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå förändringar.

– Analysera behovet av förenklingar och utifrån föräldraförsäkringens olika syften renodla regelverket så att det blir tydligt och lätt att använda för föräldrar samt ger goda förutsättningar för en effektiv och rättssäker administration med goda kontrollmöjligheter.

– Beakta förslagens effekter vid samordning enligt förordning (EG) nr 883/2004 samt ta hänsyn till övriga EU-rättsliga regleringar.

I uppdraget ingår att utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Läs mer:

Utredningsdirektiv: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen