Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen och SKL samarbetar för enklare restaurangföretagande med digitala tjänster

Publicerad

I går vid regeringssammanträdet, den 11 februari, togs beslutet om att underteckna en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ett enklare företagande med hjälp av nya gemensamma nationella digitala lösningar. Inledningsvis inriktas arbetet mot restaurangbranschen – en regeltung bransch som kräver omfattande kontakt med myndigheter och kommuner. Genom en samlad digital plattform och digitala lösningar som utgår från företagens förutsättningar och behov ska det att bli enklare att starta och driva restaurangföretag.

- Idag saknar cirka 80 procent av landets kommuner e-tjänster för företag. Så det är klart att det här uppdraget att ta fram nya gemensamma digitala lösningar som även inkluderar kommunernas alla tillstånd, anmälningar och bilagor gentemot företagare, kommer att spara tid och göra det lättare för företagen, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Vid en bred anslutning av kommuner till de nationella digitala lösningar som tas fram inom ramen för överenskommelsen, kommer det att bli enklare att starta och driva restaurangverksamhet i stora delar av landet. Processerna för olika typer av ansökningar kommer att effektiviseras och harmoniseras mellan olika kommuner.

- Digitalisering och smarta tjänster ger här en förenklad service som underlättar för både kommuner och företagare. Kommunerna kan korta sina handläggningstider och det blir enklare för företagarna i kontakterna med myndigheterna, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL. I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala tjänster ska, så långt som möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Gårdagens överenskommelse med SKL, som är ett led i detta fördjupade samarbete, koncentreras därför till restaurangbranschen där tillväxtviljan är stor men där branschen samtidigt ser att lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt.

Genom minskade krav och genom att erbjuda digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar och behov ska det att bli enklare att starta och driva restaurangföretag.

- Inom restaurangbranschen finns en stor tillväxtvilja och här skapas många viktiga jobb. Min förhoppning är att vi med digitalisering som verktyg och med närmare samarbete mellan myndigheter på olika nivåer ska kunna göra stor skillnad för alla som startar och driver restaurang. Genom att lägga mindre tid på att administrera regelverken kan de istället ägna sig åt att driva och utveckla sin verksamhet, säger näringsminister Mikael Damberg.

Målsättningen med överenskommelsen är att 2017 kunna erbjuda majoriteten av alla restaurangföretagare i Sverige digitala tjänster för att starta och driva sin verksamhet. Tillväxtverket och Bolagsverket är fortsatt viktiga aktörer i arbetet.

Överenskommelse gäller för perioden 2016–2017 då behovet av en förnyad överenskommelse utvärderas.

Deltagande kommuner hittills är Botkyrka, Gotland, Göteborg, Halmstad, Huddinge, Härnösand, Linköping, Nacka, Norrköping, Sigtuna, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Timrå, Uppsala och Örebro.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emelie Schröder
Politiskt sakkunnig hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.