Regeringen satsar på sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag

Regeringen har beslutat om att genomföra en treårig satsning där totalt 60 mnkr tillförs för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag. Tillväxtverket får i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett nationellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer för att därigenom öka antalet sysselsatta.

De arbetsintegrerande sociala företagen gör idag en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer som har varit arbetslösa länge. Regeringen bedömer att det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för att dessa företag ska bli fler och kunna växa. Målet med satsningen att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Regeringen har tidigare möjliggjort för fler personer att delta i arbetsträning, vilket är en viktig insats för att tillvarata befintliga arbetsintegrerande sociala företag.

Tillväxtverket beviljas sammanlagt högst 10 mnkr för 2016 och högst 25 mnkr för 2017 respektive för 2018 för genomförande av uppdraget. Resultatet av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i samband med Tillväxtverkets årsredovisning.

Kontakt

Darina Agha
Tf presskontakt hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Mobil 072-708 16 27