Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker ledningsformen för Socialstyrelsen

Publicerad

Socialstyrelsen är för närvarande en enrådighetsmyndighet och har ett insynsråd. Vid en prövning av ledningsformen har Socialdepartmentet gjort bedömningen att Socialstyrelsens ledningsform bör ändras till att bli en styrelsemyndighet.

Socialstyrelsen har de senaste åren genomgått stora strukturella förändringar i sin verksamhet. Styrningen av myndigheten är komplex med många olika verksamheter. Regeringen har som ambition att stärka den strategiska styrningen av myndigheten. Olivia Wigzell utsågs till ny generaldirektör den 1 oktober 2015.

Styrelsens sammansättning
Socialstyrelsen har en bred verksamhet, vilket kräver en motsvarande bredd i kompetensen hos styrelsens ledamöter. Ett syfte med styrelsen är bland annat att stärka ledningen och att bidra till myndighetens förändrings- och effektiviseringsarbete.

Styrelsens sammansättning ska löpa från den 1 mars 2016 till och med den 31 december 2019.

  • Ordförande, Ingemar Skogö, f.d. landshövding
  • Vice ordförande, ekonomichef Charlotta Gustafsson, Kriminalvården
  • Ledamot, generaldirektör Ingrid Petersson, Formas
  • Ledamot, Yvonne Gustafsson, f.d. generaldirektör
  • Ledamot, Anna Nergårdh, chefsläkare och bitr. landstingsdirektör
  • Ledamot, Martin Börjeson, universitetslektor Linköpings universitet
  • Ledamot, Mikael Wiberg, professor i anatomi och handkirurgi
  • Ledamot, generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen

Ändringen planeras träda ikraft den 1 mars 2016.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.