Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Regeringsbeslut om tillstyrkande av ytterligare 2 ansökningar till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa

Den 4 februari tillstyrkte regeringen 36 transportprojekt för vidare ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Dagens regeringsbeslut innebär att regeringen ställer sig bakom ytterligare två ansökningar om medfinansiering av transportprojekt.

Ladda ner:

De två projektansökningar som idag tillstyrks av regeringen inkluderar samarbetspartners från flera EU-länder. I dagsläget kan regeringen tillstyrka de svenska aktörernas delar i projekten. För att uppfylla de formella kriterierna i Fonden för ett sammanlänkat Europa krävs att fullständig ansökan och finansiering lämnas in av samtliga samarbetspartners i projekten.

CEF-ansökningarna ska lämnas in till Europeiska kommissionen senast 16 februari 2016. Därefter är det upp till kommissionen att utvärdera ansökningarna. Tidigast i sommar väntas slutgiltigt beslut tas om vilka transportprojekt som erhåller medfinansiering från fonden.

- Det är glädjande att regeringen idag kunnat ställa sig bakom ytterligare två projektansökningar som kan bidra till positiv utveckling och arbetstillfällen i Sverige och EU. För att projekten ska kunna gå hela vägen hos EU-kommissionen krävs dock att samtliga parter i respektive projekt kan uppvisa fullständig ansökan och finansiering. Jag hoppas därför nu att båda projekten lyckas med detta och når hela vägen fram, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00