Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Samarbetsavtal för sociala välfärdsfrågor undertecknat mellan Sverige och Bulgarien

Statsrådet Åsa Regnér och Ivailo Kalfin, vice premiärminister och ansvarig minister för socialpolitik, undertecknade idag ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien. Avtalet, som rör jämställdhet-, barn-, äldre- och funktionshindersfrågor, syftar till att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.

− Avtalet har större tonvikt vid äldre- och funktionshindersfrågor än det vi tecknade med Rumänien. Detta har efterfrågats av Bulgarien och är områden som vi har lång erfarenhet av att jobba med i Sverige och internationellt. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och goda exempel samt genom att främja samarbete mellan ideella organisationer kan vi förbättra livet för utsatta människor, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Letter av Intent between Sweden and Bulgaria

Samarbetsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00