Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteavtal undertecknat med Azerbajdzjan

Publicerad

Sverige har idag undertecknat ett avtal med Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst.

Skatteavtal är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Skatteavtal gör det även möjligt för samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristina Demierre
Dep.Sekr/Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
Telefon 08-405 27 38