Skatteverket blir värdmyndighet för Valmyndigheten

Den 1 april 2016 blir Skatteverket värdmyndighet för Valmyndigheten. Detta innebär en förstärkning av Valmyndigheten, som kommer att kunna ta del av Skatteverkets administrativa resurser och kompetens. Samtidigt behåller Valmyndigheten sitt oberoende i beslutsfattandet som central valmyndighet.

- Nu säkerställer regeringen något av det mest grundläggande i en demokrati, att det går att hålla rättssäkra val som väljarna kan lita på. Framför allt är det viktigt att underlätta arbetet med ett nytt valdatasystem inför framtida val. Samtidigt är det viktigt att Valmyndigheten fortsätter att vara en självständig myndighet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Valmyndigheten kvarstår som nämndmyndighet men utan eget arbetsgivaransvar. Myndigheten behåller sitt oberoende i beslutsfattandet som central valmyndighet.

Beslutet om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten syftar till att fastställa uppgifts- och ansvarsfördelningen som ett led i genomförandet av att Skatteverket blir värdmyndighet för Valmyndigheten.

Förändringen med Skatteverket som värdmyndighet innebär att verksamheten vid Valmyndighetens nuvarande kansli flyttas till Skatteverket. Personalen som arbetar där anställs av värdmyndigheten, men de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska göras av den centrala valmyndigheten kommer inte att överföras till Skatteverket.

Med Skatteverket som värdmyndighet ges ökad driftssäkerhet samt skapas effektivitets- och kvalitetsvinster genom att förvaltningen av valdatasystemet och utvecklingen av ett nytt system kan samordnas med det i övrigt omfattande IT-arbetet som utförs på Skatteverket.

Valmyndigheten ges också tillgång till värdmyndighetens resurser och kompetens inom t.ex. kommunikation, juridik och upphandlingsfrågor samt övriga stabsresurser. Sårbarheten minskar därmed väsentligt.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00