Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Smartare livsmedelskedja med Digitalt först

Publicerad

I går, den 25 februari, beslutade regeringen att ge Jordbruksverket i uppdrag att verka för Digitalt först – för en smartare livsmedelskedja. I nära samarbete med Livsmedelsverket ska myndigheterna främja en digital förnyelse genom att tillgängliggöra information i livsmedelskedjan för att bland annat synliggöra hållbarhetsaspekter och öka konkurrenskraften inom sektorn. Uppdraget ska göras i dialog med myndigheter, kommuner och andra intressenter.

- Att tänka digitalt först innebär ett perspektivskifte där vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka samhällsnyttan. Vi vill med uppdraget främja en digital förnyelse så att konsumenter till exempel kan göra medvetna val och på ett enklare sätt få information om vad deras mat innehåller, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Regeltunga industrier som livsmedelsindustrin kräver omfattande myndighetskontakter eftersom offentliga aktörer finns såväl på lokal, regional och på nationell nivå. Det är därför viktigt att det finns en samverkande hantering av Information och data hos de olika aktörerna.

Målsättningen med uppdraget som Jordbruksverket fick av regeringen igår är att göra det enklare, öppnare och effektivare för medborgare, myndigheter och aktörer att ta del av information och data i livsmedelskedjan. Uppdraget ska främja nya innovativa och samverkande digitala tjänster som bidrar till en ökad tillväxt inom livsmedelsindustrin.

- Kopplingen mellan Digitalt först och den kommande livsmedelsstrategin är tydlig. Digitaliseringen är en effektiviseringsmöjlighet, och i många fall en nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft i livsmedelskedjan. För att det ska ske behöver vi innovativa företag i livsmedelskedjan som tar tillvara digitaliseringens möjligheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringens ambition med Digitalt först är att svenska kommuner, landsting och myndigheter ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag. Uppdraget till Jordbruksverket är också ett led av regeringens avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Uppdraget gäller åren 2016 – 2018.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.