Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Vikarierande generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS) utsedd

Catarina Wretman har utsetts till ställföreträdande generaldirektör.

Från och med den 28 mars 2016 är Catarina Wretman utsedd som vikarierande generaldirektör för Post- och telestyrelsen, då tidigare generaldirektör Göran Marby begärt sitt entledigande. Catarina Wretman kommer att utföra GD-uppgifterna på PTS till dess att regeringen beslutat i frågan om Göran Marbys efterträdare.

Catarina Wretman är sedan 2010 vice generaldirektör och divisionschef på PTS. Redan 1992 började Catarina Wretman sin karriär inom myndigheten och har haft ett antal chefspositioner.

- Jag är mycket glad att Catarina Wretman tackat ja till att vara vikarierande generaldirektör för PTS. Regeringen har stort förtroende för Catarina som har lång erfarenhet inom myndigheten och god kompetens inom PTS ansvarsområden, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00