Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige kritiskt till förslag om vapendirektiv

Publicerad

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om nytt bindande vapendirektiv för EU:s medlemsländer. Sverige är starkt kritiskt till ursprungsförslaget och driver flera förändringar.

Sverige har sju konkreta ändringsförslag som framfördes vid en förhandling i Bryssel den 8 februari:

  1. En helt ny artikel om säker vapenförvaring.
  2. Ett undantag för förbudet mot helautomatiska vapen för behov som rör den nationella säkerheten och vårt kulturarv.
  3. Undantag från 18-årsgränsen för innehav.
  4. Undantag från kravet på obligatoriska läkarundersökningar.
  5. Undantag från kravet om max 5 års tidsbegränsning för tillstånd.
  6. En tydligare definition av vilka halvautomatiska vapen som ska anses likna helautomatiska.
  7. Undantag från förbudet mot privat distanshandel.

– Inget annat land har lagt så många och så konkreta ändringsförslag som Sverige, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– På alla punkter Sverige har förslag har vi hittills sett ett positivt bemötande från andra medlemsstater och kommissionen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den svenska ståndpunkten har brett stöd i riksdagen, justitieutskottet ställde sig enhälligt bakom regeringens linje under en överläggning den 2 februari. Sedan ändringsförslagen lades fram i EU har vi fått ett positivt mottagande överlag.

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.