Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Uppdrag för ökad kust- och inlandssjöfart

Regeringen har i dag gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möjligheten att öka andelen kust- och inlandssjöfart i Sverige.

Sedan över ett år tillbaka är inlandssjöfart tillåten på Vänern via Göta älv ner till Göteborg samt på Mälaren ut till Stockholm respektive Södertälje kanal. På den Europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt godstransportmedel. Dock finns ännu ingen inlandssjöfart i Sverige.

Kustsjöfarten kan beskrivas som sjöfart mellan de större hamnarna i Sverige.

- Att främja kustsjöfarten och utveckla en svensk modell för inlandssjöfart är en del av regeringens politik för att stärka sjöfarten. En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och järnväg och bidra till regeringens arbete för hållbara transporter och fler jobb, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Sjöfartsverket ska genomföra uppdraget i nära samarbete med Trafikverket. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00