Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ygeman hoppfull efter träff med Blåljussverige

Publicerad

I går, fredagen den 5 februari, träffade Anders Ygeman aktörer inom svensk blåljusverksamhet för ett rundabordssamtal om tryggheten för polis, räddningstjänst och ambulanspersonal. Många konkreta åtgärder diskuterades och kommer nu att följas upp på Justitiedepartementet. Gruppen konstaterade att flera aktörer har ett arbete att göra i sina organisationer. Det beslutades om ett uppföljande möte längre fram.

 • Heléne Nilsson

  Heléne Nilsson, Katastrofmedicinskt centrum

  Foto: Regeringskansliet

 • Anders Ygeman samtalar med deltagarna i en hearing

  Inrikesminister Anders Ygeman inför hearingen

  Foto: Regeringskansliet

 • Lena Nitz

  Lena Nitz, förbundsordförande i Polisförbundet

  Foto: Regeringskansliet

 • Nicola Obradovic

  Nicola Obradovic, Räddningstjänsten Syd

  Foto: Regeringskansliet

 • Marie Ljungberg Schött

  Marie Ljungberg Schött, landstingsråd, Stockholm läns landsting

  Foto: Regeringskansliet

 • Per Edquist

  Per Edquist, polisinspektör, yttre befäl i lokalpolisområde Norrmalm, Region Stockholm

  Foto: Regeringskansliet

 • Mona Hjortzberg

  Mona Hjortzberg, ombudsman, Kommunal

  Foto: Regeringskansliet

 • Svante Borg

  Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar

  Foto: Regeringskansliet

 • Gisela Svedborg

  Gisela Svedborg, Saco

  Foto: Regeringskansliet

 • Poul Kongstad

  Poul Kongstad, verksamhetschef, Region Skåne

  Foto: Regeringskansliet

– Det finns många bra exempel på det arbete som pågår ute i landet. Räddningstjänsten i Region syd har exempelvis dramatiskt minskat antalet våldstillfällen mot brandkåren, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Åtgärderna som diskuterades var bland annat:

 • Att säkra ett bra straffrättsligt skydd för blåljuspersonal som blir utsatta för hot och våld.
 • Att samordna blåljusaktörernas arbete och förhållningssätt till problematiken
 • Utsattheten och problematiken för blåljuspersonal med och utan skyddad identitet

MSB tog under mötet på sig att ansvara för samverkan mellan aktörerna, så som utbildning och samla goda exempel.

Lena Nitz, Polisförbundet:
– Allt fler poliser blir utsatta för hot och våld i det dagliga arbetet och
vittnar om ett hårdare klimat i samhället. Det är viktigt att hela samhället
markerar att angrepp mot poliser aldrig kan accepteras eller normaliseras.
Detsamma gäller brandmän och ambulanspersonal. Det finns inte ett sätt att lösa detta men att inrikesminister Anders Ygeman uppmärksammar och agerar
bl.a. med att bjuda in till samtal är en mycket bra start på det arbete som
behöver göras.

Nikola Obradovic, Räddningstjänsten syd, om mötet:
– Ett fantastiskt initiativ. Vi fick delge vilken situation vi har haft och fick beskriva hur vi har vänt utvecklingen i Malmö.

– Det var bra att få utbyta erfarenheter och diskutera hur vi kan samarbeta bättre.

Jan Wisén, MSB, om mötet:
– Att ha alla aktörer runt samma bord var ett jättebra initiativ.

– Vad jag tar med mig från mötet är att vi har en gemensam problembild men att vi också behöver ett gemensamt förhållningssätt.

Johan Larson, Vårdförbundet, om mötet:
– Det var ett angeläget möte som lyfter frågan på agendan.

– Jag tar med mig att vi fick gehör för konkreta åtgärder och ser fram emot det fortsatta arbetet.

Deltagarna på mötet var representanter för:

 • Polismyndigheten
 • MSB
 • Socialstyrelsen
 • Storstockholms brandförsvar
 • Brandmännens riksförbund
 • Räddningstjänsten syd
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Region Skåne
 • Västra Götalandsregionen
 • Stockholm läns landsting
 • Vårdförbundet
 • Kommunal
 • Polisförbundet
 • Saco
 • SKL
 • ALARM-Ambulansförbundet
 • FLISA

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.