Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Anders Ygeman träffar polisen i Luleå

Måndagen den 7 mars besöker inrikesminister Anders Ygeman Luleå. Under besöket kommer inrikesministern att träffa polisen i Region Nord för att få med sig deras erfarenheter från Alma-insatsen. Alma-insatsen är ett samlingsnamn för polisiära insatser kopplat till flyktingsituationen.

– För mig är det viktigt att få en inblick i det lokala och regionala arbetet med flyktingsituationen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Insatsen Alma var till och med den 19 februari en så kallad särskild insats men ingår nu i den ordinarie verksamheten. Polismyndigheten kommer fortsatt att arbeta med gränskontroller, ordningshållning i anslutning till asylboenden samt återvändandearbete.

– Mycket av det senaste årets fokus har legat på gränspolisen i Skånes arbete men det är viktigt att också se hur polisarbetet påverkats i Norrbotten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00