Avdrag för klimatkompensation av borttagna utsläppsrätter

Sverige behöver intensifiera sina ansträngningar för att nå de klimatmål som riksdagen beslutat om och som vi har drivit på för i EU-sammanhang. Att hålla tillbaka uppvärmningen av jorden genom minskade utsläpp är en direkt ödesfråga som både individer, familjer och företag behöver engageras i.

Finansdepartementet har därför i dag remitterat en promemoria med förslag om att det ska införas ett avdrag för klimatkompensation genom borttagande av utsläppsrätter.

Avdraget ska enligt förslaget gälla för företag, inklusive enskilda näringsidkare, som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Avdraget, som alltså inte omfattar privatpersoner, avser kostnaden för utsläppsrätter som tas bort från handelssystemet för att klimatkompensera för växthusgaser som har släppts ut i den egna verksamheten.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator
Karl-Henrik Bucht
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 20 58