Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser

Publicerad

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om ett avdragförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser.

Förslaget ökar neutraliteten mellan finansiering med eget kapital och finansiering med efterställda skuldförbindelser i finanssektorn. Efterställda skuldförbindelser är sådana skulder som tillsammans med eget kapital får ingå i till exempel bankers och försäkringsföretags kapitalbas enligt viss näringsrättslig reglering.

Samtidigt före­slås vissa förenklingar på företagsskatteområdet.

Förslagen ökar skatteintäkterna med ca 1,3 miljarder kronor per år och träder i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Opander
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 15 48