Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom att prova arbete eller studier

Publicerad

Regeringen föreslår idag förbättrade möjligheter för vissa långtidssjukskrivna att prova arbete och för unga med aktivitetsersättning att prova studier. Förslagen skickas nu ut på remiss.

Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 2016 att den avsåg att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studier en tid.

De huvudsakliga förslagen är följande:

  • En person som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år kan ansöka till Försäkringskassan om att få behålla aktivitetsersättningen under högst sex månader medan hon eller han prövar att studera.
  • En person som prövar att arbeta med vilande sjukersättning ska kunna få ett belopp motsvarande 25 procent av den vilande sjukersättningen under hela vilandeperioden om 24 månader, i stället för som nu 12 månader.
  • Åldersgränsen för när hel sjukersättning tidigast kan beviljas sänks från 30 till 19 år. Det gäller bara hel ersättning och när personen sannolikt aldrig någonsin kommer att kunna arbeta till någon del.

- Förslaget underlättar för den med aktivitetsersättning att pröva studier. Samtidigt ska Försäkringskassan också kunna behovsanpassa sina insatser bättre. Den som har en grav funktionsnedsättning ska få en trygg ersättning medan den unga som kan ha möjlighet att studera eller jobba ska få göra det, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Den som varit långtidssjuk och har sjukersättning får genom förslaget bättre förutsättningar att pröva att jobba genom att man får behålla en liten del av sin sjukersättning samtidigt. Det ger en ekonomisk trygghet under testperioden och visar att det lönar sig att arbeta, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Sjukersättning och aktivitetsersättning:

Sjukförsäkringens förmåner vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga är sjukersättning och aktivitetsersättning. Sjukersättning ges i dag till personer över 30 år med varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Den betalas ut tills vidare, dock längst till och med 64 år. För personer mellan 19 och 29 år kan i stället den tidsbegränsade förmånen aktivitetsersättning betalas ut.