Biståndsminister Isabella Lövin talar på Barnvagnsmarschen i Stockholm

På lördag uppmärksammas mödradödligheten i världen genom RFSU:s barnvagnsmarscher runtom i landet. Årets manifestation uppmärksammar särskilt kvinnors situation i krig och katastrofområden. I Stockholm talar biståndsminister Isabella Lövin inför deltagarna på Mynttorget lördag kl. 14.00.

Trots att mödradödligheten minskat sedan 1990 dör fortfarande 800 kvinnor per dag till följd av graviditeter eller förlossning. Allra vanligast är det i utvecklingsländer. Enligt UNFPA sker hela 60 % av dödsfallen i krigs- och katastrofområden. Även bristen på sexualundervisning, preventivmedel och säkra aborter är ett stort problem runtom i världen.

- Utvecklingen i världen är oroande, många länder går tyvärr i fel riktning när det gäller mänskliga rättigheter. Därför är det så viktigt att dessa frågor uppmärksammas och att Sveriges röst i världen är tydlig, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Kontakt

Gabriel Liljenström
Politiskt sakkunnig hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00