Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Lövin till Sydsudan

Publicerad

Idag kommer biståndsminister Isabella Lövin till Sydsudan för ett två-dagarsbesök. Syftet är att främja fredsprocessen i landet liksom kvinnors rättigheter.

Biståndsminister Isabella Lövin kommer att träffa företrädare för regeringen, oppositionen och det civila samhället och diskutera hur Sverige kan stödja genomförandet av fredsavtalet. Idag på den internationella kvinnodagen deltar Lövin i ett evenemang med UN WOMEN och lokala kvinnoorganisationer där en central fråga är kvinnors deltagande i fredsarbetet.

- Civilbefolkningen i Sydsudan har utstått förfärliga grymheter under de långdragna konflikterna i Sydsudan. Kvinnor och barn har varit särskilt utsatta. Fredsavtalet innehåller lovande mekanismer för att lagföra förbrytarna och åstadkomma en nationell försoning. Samtidigt är det viktigt att kvinnor inte bara ses som offer för krigets våld, utan även som aktörer för fred, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Lövin kommer även möta aktörer som arbetar med fredsprocessen i Sydsudan, framförallt FN-insatsen UNMISS och den nyinrättade fredsövervakningskommissionen JMEC.

- Vapenvilan måste respekteras, våldet mot civilbefolkningen upphöra och hjälp tillåtas nå fram till nödställda. Det är oerhört viktigt att fredsavtalet från förra året inte försenas ytterligare, säger Isabella Lövin.

Sverige gav 144 miljoner kronor i långsiktigt utvecklingsbistånd till Sydsudan under 2015. Lövin kommer bland annat besöka internflyktingar samt universitetssjukhuset i Juba, där Sverige har finansierat en nyettablerad utbildning för barnmorskor. Sverige är även en stor givare av akut nödhjälp till Sydsudan som uppgick till 310 miljoner kronor 2015.

Sydsudan deltar i den Internationella dialogen om freds- och statsbyggande (IDPS), där Isabella Lövin är en av två ordförande. Under besöket kommer frågor om freds- och statsbyggande därför att uppmärksammas.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00