Cecilia Hegethorn Mogensen utnämnd till biträdande rikskronofogde

Regeringen har i dag utnämnt Cecilia Hegethorn Mogensen till biträdande rikskronofogde vid Kronofogdemyndigheten. Cecilia Hegethorn Mogensen kommer närmast från Regeringskansliet och hon tillträder den 1 april.

– Utvecklingen i samhället går snabbt och en central fråga är myndigheternas förmåga att dra fördel av den nya tekniken. Därför är jag mycket glad att regeringen i dag har utsett Cecilia Hegethorn Mogensen till ny biträdande rikskronofogde säger Magdalena Andersson. Cecilia har stor vana och erfarenhet av förändringsarbete med fokus på it och jag vet att hon och Christina Gellerbrant Hagberg kommer att göra ett mycket bra arbete tillsammans.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00