Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Claes Stråth får i uppdrag att se över behovet av att utveckla hyressättningssystemet

Publicerad

I dag beslutade regeringen att ge Claes Stråth i uppdrag, att som förhandlingsledare, identifiera eventuella behov och ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2016 och ske i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).

- Claes Stråth är en erfaren förhandlingsledare och vår förhoppning är att regeringens initiativ kan samla parterna för att se om det finns potential eller behov att utveckla hyressättningssystemet, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

- För att öka bostadsbyggandet är det viktigt att alla delar av bostadsmarknaden fungerar så bra som möjligt. Därför vill vi att bostadsmarknadens parter samlas för att se om de gemensamt kan komma fram med förslag som kan utveckla hyressättningssystemet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Centrala frågeställningar i uppdraget är hyressättningens betydelse för bl.a. bostadsbyggandet, bristen på hyresbostäder och rörligheten på bostadsmarknaden. Grundläggande är även att säkerställa hyresgästernas trygghet, inte minst besittningsskyddet, och beakta effekter på segregationen på bostadsmarknaden.

Förhandlingsledaren ska samråda med utredningen Stärkt ställning för hyresgäster (dir. 2015:83), Boverket och andra relevanta aktörer och myndigheter.

Förhandlingsledaren ska presentera förslag som de medverkande parterna ställer sig bakom. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i en slutrapport senast den 10 maj 2016.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.