Sverige deltar i Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2016 (CMX 16)

Den 9-16 mars 2016 deltar Sverige i Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2016 (CMX 16).

Syftet med övningsserien CMX, som Sverige deltagit i under flera år med början 1997, är att öva beslutsfattande och samverkan inom ramen för ett fiktivt krisscenario. I årets CMX övar Nato krishantering och kollektivt försvar utifrån Nordatlantiska fördragets artikel 4 och 5. För Sveriges del som militärt alliansfri partner till Nato utgår övningsdeltagandet från den svenska säkerhetspolitiska linjen. Inom ramen för övningen kommer Sverige att samarbeta nära med Finland, som också deltar. EU medverkar i övningen som observatör.

I årets CMX deltar Sverige med tjänstemän från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet samt Sveriges delegation vid Nato. Även myndigheterna MSB och Försvarsmakten deltar.

Från Natos sida deltar civila tjänstemän och militär stabspersonal i Natos 28 medlemsstater och i Nato-högkvarteret i Bryssel.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo