Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket, blir kanslichef på Kansliet för strategi- och framtidsfrågor, Statsrådsberedningen

Publicerad

Eva Thörnelöf har utsetts till kanslichef på Kansliet för strategi- och framtidsfrågor, Statsrådsberedningen. Thörnelöf kommer närmast från Naturvårdsverket där hon haft flera befattningar, bland annat vikarierande generaldirektör, avdelningschef och chef på flera enheter. Hon tillträder tjänsten den 7 mars.

Kansliet för strategi- och framtidsfrågor ska stödja Framtidsminister Kristina Perssons och regeringens arbete med att säkerställa en framtidsinriktad idé- och politikutveckling. Kristina Persson har tillsatt tre oberoende analysgrupper, Arbetet i framtiden, Grön omställning och konkurrenskraft samt Global samverkan. Varje analysgrupp har en huvudsekreterare och ett antal analytiker som är placerade på kansliet.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.