Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Fler ska få hjälp ut ur skuldfällan

Publicerad

I en proposition som överlämnas till riksdagen idag föreslår regeringen en ny skuldsaneringslag som ska göra det möjligt för fler personer att ansöka om och genomgå skuldsanering. Propositionen innehåller bland annat förslag om att nyansera kravet på överskuldsättning samt åtgärder som underlättar gäldenärens betalningar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2016 och ska göra det möjligt för fler personer att ta sig ur den påfrestande situationen som överskuldsättning innebär.

– Överskuldsättning är ett växande problem i samhället. Alltför många människor har skulder i Kronofogdens register. För den som drabbas påverkas livet väldigt hårt, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.

Förslaget innebär bland annat att juni och december blir betalningsfria månader för den som beviljats skuldsanering samt att det kommer göras en mer nyanserad bedömning av gäldenärens förmåga att betala sin skuld. Det betyder att man kommer ta hänsyn till bland annat ålder, arbetsförmåga och förhållanden på arbetsmarknaden vid beslut om eventuell skuldsanering. Dessutom kommer det finnas större möjligheter att besluta om kortad skuldsaneringsperiod om det finns särskilda skäl, till exempel om gäldenärens barn riskerar att drabbas oskäligt hårt.

– Skuldsanering innebär för många ett väldigt hårt tryck ekonomiskt och skapar svårigheter att leva ett normalt liv. Inte minst ur ett barnperspektiv är det rimligt med en liten lättnad på två betalningsfria månader, säger Per Bolund

I förslaget ingår även att Kronofogdemyndigheten ska införa en betalningsförmedlingstjänst, dit den enskilde gör sina betalningar. Kronofogdemyndigheten förmedlar sedan pengarna till borgenärerna. Detta för att gäldenärer inte längre ska behöva ett stort antal små betalningar varje månad.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00