Folkhögskollärarexamen får nya mål

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär en förtydligad examensbeskrivning för blivande folkhögskollärare.

Syftet med att förändra målen för folkhögskollärarexamen är bland annat att vidga förståelsen för folkhögskola som utbildningsform och för folkbildning som samhällsfenomen. Regeringen förnyar examensbeskrivningen med krav på kunskap om forskning om folkbildning och ett nytt mål införs som berör värdegrundsfrågor så som jämställdhet, jämlikhet och mångfald.

- Den svenska modellen bygger på god tillgång till utbildning genom hela livet. Folkhögskolan och folkhögskollärare är en viktig pusselbit både vad gäller tillgång till utbildning men även för den svenska folkbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Folkhögskollärarexamen anpassas bland annat också utifrån jämförbara krav som övriga lärarexamina har gällande digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Examensbeskrivningen för folkhögskollärarexamen ändras inom ramen för bibehållet antal högskolepoäng (60 hp) och examen kommer inte längre kunna utfärdas med flera inriktningar. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2016.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00