Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Förekomsten av kroppslig bestraffning av barn ska undersökas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Regeringen har beslutat att tilldela 2,3 miljoner kronor till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genomföra en undersökning av förekomsten av bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige. Det är en uppföljning på tidigare undersökningar inom området och resultatet från studierna ska spridas under 2017 och 2018.

− Våld och kränkningar mot barn är aldrig acceptabelt. Det är viktigt att vi gör uppföljande studier för att uppmärksamma förändringar som sker i samhället och anpassa våldsförebyggande åtgärder. Sverige, som föregångsland i världen och aktiv i den internationella debatten mot barnaga, måste också kunna visa på en positiv utveckling över tid, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den undersökning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra kommer pågå under åren 2016-2018 och innefatta en kvantitativ studie rörande barn. I undersökningen ingår också en kvalitativ en kvantitativ föräldrastudie.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00