Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förordningsändring i syfte att motverka missbruk av pappersrecept

Publicerad

Regeringen beslutade på torsdagen om en förändring av förordningen om läkemedelsförmåner, som syftar till att Läkemedelsverket ska kunna skärpa sina föreskrifter om hanteringen av den särskilda receptblanketten.

Förändringen innebär att patienten inte ska kunna begära tillbaka ett inlämnat pappersrecept som endast expedierats till viss del. Det kommer från en rapport "Minskad användning av särskilda receptblanketter" som lämnades från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen under 2015 där man också redovisar den tänkta ändringen av föreskrifterna som ska följa förordningsändringen.

- Vi vet att pappersrecept ibland utnyttjas för att på felaktiga grunder få tag i, bland annat, narkotiska läkemedel. Med denna förändring, ihop med den förändring Läkemedelsverket aviserat, minskar möjligheten att försöka använda pappersrecept för att få ut mer läkemedel än man ska få möjlighet till, säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 juni 2016.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.